Ghiền khuyến mãi

Các chương trình khuyến mãi của Tags: khuyen mai thang 7-2013 tại ghienkhuyenmai.com

Chương trình khuyến mãi Fusion Maia Da Nang resort dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 50% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Movenpick Saigon dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 20% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Ivivu dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 5% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương trình khuyến mãi
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Emirates Airlines dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Fraser Suites Hanoi dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 20% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Eastin Easy GTC Hanoi dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 20% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Crowne Plaza West Hanoi dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Intercontinental Da Nang dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 5% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Furama Resort Danang dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 30% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Victoria Chau Doc hotel dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 15% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Huong Sen spa dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 20% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương trình
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi HCMC Family Medical Practice dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Cao Thang eyes hospital dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Asian Liver Center dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Van Sen Spa dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 15% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương trình
Spa Van Sen  Spa Van Sen
Chương trình khuyến mãi The Spa - Crowne Plaza West Hanoi dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Alfresco's mua 1 tặng 1 trong tháng 7-2013, đây là món quà dành cho tất cả khách hàng nhân dip khai trương.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Fusion Cafe khuyến mại giảm giá 15% đến hết tháng 7-2013, đây là ưu đãi đặc biệt dành cho tất cả mọi người.Chi tiết chương trình khuyến
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Emspo giảm giá 50% trong 2 ngày cuối tháng 7-2013 và đồng giá chỉ từ 199.000đ, đây là món quà tri ân dành cho tất cả
Emspo  Emspo
Chương trình khuyến mãi Pizza Rex mua 1 tặng 1 đây là ưu đãi đặc biệt dành cho tất cả khách hàng đã ủng hộ trong thời gian qua.Chi tiết chương trình khuyến mãi
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Thời trang nam Casualist giảm giá 50% trong tháng 7-2013, đây là món quà ưu đãi dành cho tất cả khách hàng.Chi tiết chương trình khuyến
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi đầm bầu Bumps giảm giá đến 50% bộ sưu tập mới, đây là món quà tri ân dành cho khách hàng.Chi tiết Chương trình khuyến mãi 
Dam bau Bumps  Dam bau Bumps
Chương trình khuyến mãi Thu Thủy Fashion giảm giá 50% trong những ngày cuối tháng 7-2013 cho các loại đầm liền. Đây là lời tri ân dành cho tất cả
Thu Thuy Fashion  Thu Thuy Fashion
Chương trình khuyến mãi Watch Gallery - Continental hotel dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Olive leaf shop dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương trình
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Longinges Flagship boutique dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Lazada.vn dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 40% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương trình
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi HTC Thiên Phúc dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 5% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết Chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Elle Fashion dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương trình
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Magonn Sai Gon dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương trình
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Dilusso Vincom A HCM dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết Chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Dilusso Truong Son dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương trình
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Dilusso Nguyen Trai dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết 
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Magonn Thanh Cong dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Magonn Ma May dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương trình
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Magonn Au Trieu dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương trình
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Luxury Watch dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết Chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Eyewear A+ dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương trình
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Ecco - Vincom B HCM dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Ecco - Tax dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết Chương trình
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Ecco - Crescent mall dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Ecco - Vincom 1 Hanoi dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Dilusso Nguyen Thai Hoc dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 15% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Dilusso Keangnam Parkson dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 15% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Dilusso Ba Trieu dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 15% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết Chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Diamond World - Vincom HN dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Diamond World - The Garden dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá 10% hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Chương trình khuyến mãi Diamond World - Parkson HN dành cho tất cả khách hàng các ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi sử dụng thẻ CitiBank khi thanh toán.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi