ghien khuyen mai logo
Ghiền khuyến mãi

Các chương trình khuyến mãi của Tags: khuyen mai thang 11-2013 tại ghienkhuyenmai.com

Khuyến mãi thời trang GIOVANNI giảm giá 50% nhân dịp 20-11-2014
Chương trình khuyến mãi thời trang GIOVANNI giảm giá 50% nhân dịp 20-11-2014, đây là ưu đãi dành cho tất cả khách hàng.Chi tiết chương trình khuyến mãi thời
Giovanni  Giovanni
Khuyến mãi BreadTalk giảm giá 30% trong tháng 11-2014
Chương trình khuyến mãi BreadTalk ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11-2014, đây là món quá tri ân dành cho tất cả khách hàng đã ủng hộ trong thời gian qua.Chi tiết
Breadtalk  Breadtalk
Khuyến mãi BreadTalk ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11-2014
Chương trình khuyến mãi BreadTalk ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11-2014, đây là món quá tri ân dành cho tất cả khách hàng đã ủng hộ trong thời gian qua.Chi tiết
Breadtalk  Breadtalk
Khuyến mãi Bánh Xèo Bà Hai giảm giá 30% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Bánh Xèo Bà Hai giảm giá 30% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Most cafe giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Most cafe giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Sườn Nướng Hàn Quốc giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Sườn Nướng Hàn Quốc giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Nhà Hàng Nàng Cua giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Nàng Cua giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Cashflow cafe & Experience giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Cashflow cafe & Experience giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Nhà Hàng Cổ La Hostaria giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Cổ La Hostaria  giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Alpes Acoustic coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Alpes Acoustic coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Nhà Hàng Hải Sản Phú Quý giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Hải Sản Phú Quý giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Bánh Xèo Ăn Là Ghiền giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Bánh Xèo Ăn Là Ghiền giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi M.T.V Coffee giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi M.T.V Coffee giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Nhà Hàng Wrap & Roll giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Wrap & Roll giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Jessol coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi  Jessol coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Nhà Hàng Bia Tươi Pilsner giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Bia Tươi Pilsner giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Nhà Hàng Balloon giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Balloon giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Turin Coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Turin Coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Phaolo Music Cafe giảm giá 20% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Phaolo Music Cafe giảm giá 20% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Nhà Hàng Nón Lá giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Nón Lá giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Nhà Hàng 63 giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Nhà Hàng 63 giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Bê thui Bốn Mùa giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Bê thui Bốn Mùa giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi BBQ House giảm giá 35% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi BBQ House giảm giá 35% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Hải sản 230 giảm giá 20% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Hải sản 230 giảm giá 20% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Cafe Gốc Phố giảm giá 30% cho chủ thẻ Viet Capital Bank
Chương trình khuyến mãi Cafe Gốc Phố giảm giá 30% cho chủ thẻ Viet Capital Bank, dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Viet Capital Bank ưu đãi tiêu dùng với lãi suất 0%
Chương trình khuyến mãi Viet Capital Bank ưu đãi tiêu dùng với lãi suất 0%, Mang đến cho khách hàng những cơ hội trải nghiệm các giải pháp tài chính hiệu
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Viet Capital Bank ưu đãi lãi vay đón ngay cơ hội
Chương trình khuyến mãi Viet Capital Bank ưu đãi lãi vay đón ngay cơ hội, Với mục đích hỗ trợ khách hàng thực hiện những kế hoạch kinh doanh, hiện thực hóa
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Viet Capital Bank tặng quà cho khách hàng giao dịch ngoại tệ
Chương trình khuyến mãi Viet Capital Bank tặng quà cho khách hàng giao dịch ngoại tệ, Với mục tiêu không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng những ưu đãi
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Viet Capital Bank bộ tặng ngay voucher với 10 ưu đãi đặc biệt khi mở thẻ
Chương trình khuyến mãi Viet Capital Bank bộ tặng ngay voucher với 10 ưu đãi đặc biệt khi mở thẻ, Với mong muốn gia tăng tiện ích và những ưu đãi đặc biệt
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Tiêu 5 trăm nhận đến 5 triệu, tiêu 5 triệu nhận đến 50 triệu
Khuyến mãi Tiêu 5 trăm nhận đến 5 triệu, tiêu 5 triệu nhận đến 50 triệuChủ thẻ Cremium JCB tiêu 500.000đ có cơ hội nhận thưởng đến 5 triệu, thẻ Cremium JCB/Visa
kayla  kayla
Khuyến mãi cho chủ thẻ tại Viễn Thông A và Cao Phong
Khuyến mãi cho chủ thẻ tại Viễn Thông A và Cao PhongChủ thẻ VietinBank được miễn lãi trả góp tại các cửa hàng Viễn Thông A, được giảm đến 40% tại siêu thị điện
kayla  kayla
Khuyến mãi nhân sự kiện Thẻ đồng thương hiệu VietinBank-Webtretho chính thức phát hành
Khuyến mãi nhân sự kiện Thẻ đồng thương hiệu VietinBank-Webtretho chính thức phát hành Thẻ đồng thương hiệu VietinBank-Webtretho với nhiều tiện ích và ưu
kayla  kayla
Khuyến mãi Tiếp tục ưu đãi cho chủ thẻ tại Lazada
Khuyến mãi Tiếp tục ưu đãi cho chủ thẻ tại LazadaTừ ngày 15/11/2013 đến 17/01/2014, VietinBank và Lazada tiếp tục dành ưu đãi đặc biệt cho chủ thẻ VietinBank
kayla  kayla
Khuyến mãi thời trang T&P giảm giá 50% trong tháng 11-2013
Chương trình khuyến mãi thời trang T&P giảm giá 50% trong tháng 11-2013, đây là lời tri ân dành cho tất cả khách hàng đã ủng hộ trong thời gian qua.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Naima giảm giá đến 50% trong tháng 11-2013
Chương trình khuyến mãi Naima giảm giá đến 50% trong tháng 11-2013, đây là món quà tri ân dành cho tất cả khách hàng đã ủng hộ trong thời gian qua.Chi tiết
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến Mãi Sendo giảm giá đến 50% trong tháng 11-2013
Chương trình khuyến mãi Sendo giảm giá đến 50% trong tháng 11-2013, Đây là món quà tri ân dành cho dành cho tất cả khách hàng. Chi tiết chương trình
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Ra mắt ứng dụng iPay Mobile App tại VietinBank
Khuyến mãi Ra mắt ứng dụng iPay Mobile App tại VietinBankVietinBank chính thức ra mắt thị trường ứng dụng VietinBank iPay cho thiết bị di động thông minh (iPay
kayla  kayla
Khuyến mãi Thanh toán online – nhận ngay quà tặng tại VietinBank
Khuyến mãi Thanh toán online – nhận ngay quà tặng tại VietinBank Từ nay đến 31/12, VietinBank phối hợp cùng Mobifone và Smartlink triển khai chương
kayla  kayla
Khuyến mãi Giảm học phí cho chủ thẻ tại British University Vietnam
Khuyến mãi Giảm học phí cho chủ thẻ tại British University VietnamVietinBank và British University Vietnam (BUV) ưu đãi khách hàng đăng ký theo học chương trình
kayla  kayla
Khuyến mãi Truyền hình An Viên năm 2013
Khuyến mãi Truyền hình An Viên năm 2013Đáp ứng lại sự tin tưởng của quý khách hàng trong thời gian vừa qua, kể từ ngày 20/9/2013 đến hết ngày 31/12/2013, Truyền
kayla  kayla
Khuyến mãi Tri ân khách hàng, ngập tràn ưu đãi
Khuyến mãi Tri ân khách hàng, ngập tràn ưu đãi:Từ ngày14/10/2013 đến ngày 31/12/2013, VPBank hợp tác với MobiFone và các đối tác Maison, ILA, Vinmec để dành
kayla  kayla
Khuyến mãi Ưu đãi giá trọn gói vé Vinpearl Land và ẩm thực đặc biệt dành riêng cho Nha Trang
Khuyến mãi Ưu đãi giá trọn gói vé Vinpearl Land và ẩm thực đặc biệt dành riêng cho Nha TrangKể từ ngày 22/9/2013, Vinpearl Land tiếp tục triển khai chương trình
kayla  kayla
Khuyến mãi Quà tặng tháng 11 dành cho chủ thẻ VPBank
Khuyến mãi Quà tặng tháng 11 dành cho chủ thẻ VPBank* Phòng khám Đa khoa YersinƯu đãi dành cho chủ thẻ VPBank, giảm:    50% phí khám Nhi 
kayla  kayla
Khuyến mãi ZONE SPORT – TTTM SAVICO MEGAMALL giảm giá 50% nhân dịp mừng năm mới 2014
Chương trình khuyến mãi ZONE SPORT – TTTM SAVICO MEGAMALL giảm giá 50% nhân dịp mừng năm mới 2014, Trong không khí tưng bừng của những tháng cuối năm
savicomegamall  savicomegamall
Khuyến mãi Diamond Hiếu Spa giảm giá 50% cho chủ thẻ TienPhong Bank
Chương trình khuyến mãi Diamond Hiếu Spa giảm giá 50% cho chủ thẻ TienPhong Bank, TienPhong Bank phối hợp với Diamond Hiếu Spa triển khai ưu đãi hấp dẫn
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi chuổi nhà hàng Ăn Là Ghiền giảm giá 10% cho chủ thẻ TienPhong Bank
Chương trình khuyến mãi chuổi nhà hàng Ăn Là Ghiền giảm giá 10% cho chủ thẻ TienPhong Bank, TienPhong Bank phối hợp cùng Công ty TNHH Đăng Trường và Công
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Hollywood Skin Care giảm giá tới 50% cho chủ thẻ TienPhong Bank
Chương trình khuyến mãi Hollywood Skin Care giảm giá tới 50% cho chủ thẻ TienPhong Bank, TienPhong Bank phối hợp cùng Viện da Hollywood triển khai ưu đãi
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi
Khuyến mãi Moriitalia giảm giá đến 20% dành chủ thẻ TienPhong Bank
Chương trình khuyến mãi Moriitalia giảm giá đến 20% dành chủ thẻ TienPhong Bank, TienPhong Bank phối hợp với hệ thống cửa hàng Moriitalia dành tặng nhiều
Siêu Khuyến Mãi  Siêu Khuyến Mãi