Skip to content
Khuyến mãi Bánh Xèo Bà Hai giảm giá 30% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Bánh Xèo Bà Hai giảm giá 30% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

01/06/2013 - 31/12/2013

Chương trình khuyến mãiBánh Xèo Bà Haigiảm giá 30% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Bánh Xèo Bà Hai:Giảm 30% khi thanh toán hóa đơn bằngthẻ Viet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến mãi...
Khuyến mãi Most cafe giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Most cafe giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

06/06/2013 - 05/06/2014

Chương trình khuyến mãiMost cafegiảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Most cafe:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằngthẻ Viet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến mãi Most cafe để...
Khuyến mãi Sườn Nướng Hàn Quốc giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Sườn Nướng Hàn Quốc giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

06/06/2013 - 05/06/2014

Chương trình khuyến mãiSườn Nướng Hàn Quốcgiảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Sườn Nướng Hàn Quốc:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằngthẻ Viet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình...
Khuyến mãi Nhà Hàng Nàng Cua giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Nhà Hàng Nàng Cua giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

10/06/2013 - 09/06/2014

Chương trình khuyến mãiNhà Hàng Nàng Cuagiảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Nàng Cua:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằngthẻ Viet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến...
Khuyến mãi Cashflow cafe & Experience giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Cashflow cafe & Experience giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

06/06/2013 - 05/12/2013

Chương trình khuyến mãiCashflow cafe & Experiencegiảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Cashflow cafe & Experience:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằngthẻ Viet Capital Bank.Hãy nhanh chân...
Khuyến mãi Nhà Hàng Cổ La Hostaria giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Nhà Hàng Cổ La Hostaria giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

01/07/2013 - 30/06/2014

Chương trình khuyến mãiNhà Hàng Cổ La Hostariagiảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Cổ La Hostaria:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằngthẻ Viet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương...
Khuyến mãi Alpes Acoustic coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Alpes Acoustic coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

01/06/2013 - 31/05/2014

Chương trình khuyến mãiAlpes Acoustic coffeegiảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Alpes Acoustic coffee:Giảm 15% khi thanh toán hóa đơn bằngthẻ Viet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình...
Khuyến mãi Nhà Hàng Hải Sản Phú Quý giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Nhà Hàng Hải Sản Phú Quý giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

06/06/2013 - 31/12/2013

Chương trình khuyến mãiNhà Hàng Hải Sản Phú Quýgiảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Hải Sản Phú Quý:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằngthẻ Viet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương...
Khuyến mãi Bánh Xèo Ăn Là Ghiền giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Bánh Xèo Ăn Là Ghiền giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

20/06/2013 - 19/06/2014

Chương trình khuyến mãiBánh Xèo Ăn Là Ghiềngiảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Bánh Xèo Ăn Là Ghiền:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằngthẻ Viet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình...
Khuyến mãi M.T.V Coffee giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi M.T.V Coffee giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

30/11/2013 - 30/11/2013

Chương trình khuyến mãiM.T.V Coffeegiảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi M.T.V Coffee:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằngthẻ Viet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến mãi M.T.V...
Khuyến mãi Nhà Hàng Wrap & Roll giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Nhà Hàng Wrap & Roll giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

01/06/2013 - 01/06/2014

Chương trình khuyến mãiNhà Hàng Wrap & Rollgiảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Wrap & Roll:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằngthẻ Viet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương...
Khuyến mãi Jessol coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Jessol coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

12/08/2013 - 11/02/2014

Chương trình khuyến mãi Jessol coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Jessol coffee:Giảm 15% khi thanh toán hóa đơn bằng thẻViet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến mãi...
Khuyến mãi Nhà Hàng Bia Tươi Pilsner giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Nhà Hàng Bia Tươi Pilsner giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

15/08/2013 - 14/08/2014

Chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Bia Tươi Pilsner giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Bia Tươi Pilsner:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằng thẻViet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với...
Khuyến mãi Nhà Hàng Balloon giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Nhà Hàng Balloon giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

03/09/2013 - 02/03/2014

Chương trình khuyến mãiNhà Hàng Balloongiảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Balloon:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn cho bàn 4 người.Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến mãi Nhà Hàng...
Khuyến mãi Turin Coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Turin Coffee giảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

26/08/2013 - 25/08/2014

Chương trình khuyến mãiTurin Coffeegiảm giá 15% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Turin Coffee:Giảm 15% khi thanh toán hóa đơn bằng thẻViet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến mãi Turin...
Khuyến mãi Phaolo Music Cafe giảm giá 20% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Phaolo Music Cafe giảm giá 20% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

26/09/2013 - 25/09/2014

Chương trình khuyến mãi Phaolo Music Cafe giảm giá 20% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Phaolo Music Cafe:Giảm 20% khi thanh toán hóa đơn bằng thẻViet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình...
Khuyến mãi Nhà Hàng Nón Lá giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Nhà Hàng Nón Lá giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

05/09/2013 - 04/09/2014

Chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Nón Lá giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Nhà Hàng Nón Lá:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằng thẻViet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến...
Khuyến mãi Nhà Hàng 63 giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Nhà Hàng 63 giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

05/09/2013 - 04/09/2014

Chương trình khuyến mãi Nhà Hàng 63 giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Nhà Hàng 63:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằng thẻViet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến mãi Nhà...
Khuyến mãi Bê thui Bốn Mùa giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi Bê thui Bốn Mùa giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

15/11/2013 - 14/11/2014

Chương trình khuyến mãi Bê thui Bốn Mùa giảm giá 10% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi Bê thui Bốn Mùa:Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn bằng thẻViet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến...
Khuyến mãi BBQ House giảm giá 35% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

Khuyến mãi BBQ House giảm giá 35% cho chủ thẻ Viet Capital Bank

11/11/2013 - 10/05/2014

Chương trình khuyến mãi BBQ House giảm giá 35% cho chủ thẻ Viet Capital Bank,dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán hoá đơn.Chi tiết chương trình khuyến mãi BBQ House:Giảm 35% khi thanh toán hóa đơn bằng thẻViet Capital Bank.Hãy nhanh chân đến với chương trình khuyến mãi BBQ House...